lørdag den 6. juli 2013

Kon - Tiki ...

... from a flea martket in Malmö :)
Ingen kommentarer:

Send en kommentar